Czym jest case study i jak stworzyć studium przypadku?

Case study – w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza studium przypadku. Jest typem metody badawczej skupionej na jakości. Jej głównym celem jest przede wszystkim analiza i wnikliwe zapoznanie się z konkretnym przypadkiem, poszerzenie wiedzy w dziedzinie, z którą mamy do czynienia oraz wyciągnięcie wniosków i skierowanie ku rozwiązaniom. Mimo że wykorzystywana jest obecnie w wielu dziedzinach takich jak prawo, medycyna czy psychologia, to jednak swoje początki miała ona wraz z rozwinięciem się szkół biznesu w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX w.

Jak stworzyć studium przypadku?

Studium przypadku sprawdza się przede wszystkim w momencie, kiedy mamy do czynienia z nietypowym zjawiskiem. Dzięki tej metodzie mamy możliwość zobrazowania i wnikliwego zapoznania się z charakterem wybranego przez nas case study. Warto zaznaczyć, że tworząc go musimy skupić się przede wszystkim na prawdzie. Prezentujemy w nim wybrany problem bądź zdarzenie umiejętnie przechodząc do wniosków, w taki sposób, aby była możliwość wyciągnięcia przyczyn ich powstania. Z racji tego, że opisywany przez nas wyjątek znajduje się w liczbie pojedynczej, wyklucza on analizę nietypowych zjawisk grupowych.

Prawidłowa struktura powstania case study

Prawidłowa struktura case study opiera się przede wszystkim na chronologii. Poniżej przedstawię, w jaki sposób powinno wyglądać rozpoczęcie, wstęp i zakończenie naszej pracy w taki sposób, aby jak najlepiej zobrazować odbiorcy istotę przypadku.

  1. Zobrazowanie przypadku – zaczynamy od przedstawienia wybranego problemu lub zdarzenia, ujmując przede wszystkim dziedzinę, z jaką mamy do czynienia, opisujemy środowisko, w jakim znajduje się przypadek i przedstawiamy istotę nietypowości.
  2. Przedstawienie ówczesnych działań – w tym punkcie rozwijamy istotę przypadku, omawiamy działania, które mieliśmy okazję do tej pory wykonać. Opisujemy sytuację problemową oraz wpływ zastosowanej interakcji. Dla szerszego zilustrowania możemy podzielić się naszymi koncepcjami – które z nich zastosowaliśmy, a z których zrezygnowaliśmy. Bardzo dużym plusem, ale nie wymaganiem, są konkretne dane w postaci wykresów i liczb. Adresat ma wtedy możliwość zobrazowania wszystkiego, z czym do tej pory miał okazję się zapoznać, co da nam bardzo pozytywny odbiór. Z racji tego, że case study powinno być jasne, czytelne i zrozumiałe wystrzegajmy się branżowej terminologii. W żaden sposób nie ułatwi nam to przedstawienia projektu, a tylko może zniechęcić odbiorcę do dalszej prezentacji.
  3. Omówienie efektów – przy zakończeniu ważne jest, aby rzetelnie podejść do przedstawienia efektów naszych działań. Podsumowujemy całość analizy przypadku i wpływu naszych ingerencji.

Przeczytaj także: Dodawanie nagłówków – jak skutecznie optymalizować treść?

Po co tworzymy case study? Kto stosuje studium przypadku?

Tworzenie studium przypadku nie jest tylko zwykłym przedstawieniem problemu i jego istoty. Otwiera przed nami drzwi do poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie nauki. Poszukując rozwiązań czy tłumaczeń przy konkretnym zjawisku lub działaniu, zaczynamy lepiej rozumieć zachodzący proces. Case study jest wykorzystywany na wielu płaszczyznach. Poniżej zaprezentuję, na których z nich możemy najczęściej znaleźć zastosowanie tej metody.

  • Lekarze, którzy mają pacjenta z objawami do tej pory nie istniejącymi u żadnej innej jednostki, chętnie tworzą studium przypadku dla poszerzenia zakresu swoich umiejętności zawodowych i opisania efektów zastosowanego leczenia, aby zobrazować innym proces, z którym mogą kiedyś mieć do czynienia.
  • Psycholog, który ma możliwość zaobserwowania nietypowych, odstających od reguł zachowań pacjenta, stawia na studium przypadku w celu przeprowadzenia badań i poszukiwania przyczyn. Traktuje to nie tylko jako start w drodze na wyższy poziom wiedzy, ale jako wyzwanie i progres wykonywanej przez niego pracy. Wyciągnięte wnioski i wprowadzone na ich podstawie działania będą nie tylko projektem wspomagającym innych lekarzy psychologii, ale także będą mogły odnieść zastosowanie podczas leczenia badanego.
  • Biznes – metoda ta wykorzystywana jest w celach przedstawiania projektów branżowych lub problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Daje w tym wypadku możliwość bliższego zapoznania się z istotą utrudnień występujących w prowadzeniu działalności
  • My – case study to świetny pomysł na przedstawienie siebie, czyli swoich kompetencji i umiejętności. Efektowny plan zaprezentowania swojej osoby potencjalnemu pracodawcy.

Autor tekstu: Patrycja Smagłowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *